แล้วการนำข้อมูลสำคัญนี้มาจัดเก็บใน pdpa ใครเป็นคนทำ ?

เราตั้งค่าระบบและกระบวนการทำงาน ลูกค้าเป็นผู้นำข้อมูลเข้า ผ่านช่องทางต่างๆ ที่เราออกแบบไว้ เราจะทำการ monitor ความปลอดภัยของระบบอยู่เสมอครับ

Related Articles