ระบบของเรามันเป็นยังไง มันคือการเอาข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ไปใส่ไว้ในโปรแกรม PDPAใช่หรือไม่ ?

บริการ Assessments ด้านข้อมูล PDPA คือ จัดทำว่า

1. ข้อมูลที่จัดเก็บในองค์กร มีข้อมูล ที่เป็นส่วนบุคคล ส่วนไหนบ้าง ส่วนไหน เป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฏหมาย ส่วนไหนเป็น Sensitive Data

2. การ จัดเก็บที่ใดบ้าง ในระบบใดบ้าง ในฐานข้อมูลใดบ้าง และมีความถี่ในการใช้ข้อมูลอย่างไรบ้าง

3. การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ส่วนงานใด เข้าถึงข้อมูลได้บ้าง เข้าในลักษณะใด

4. มี log ในการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทอย่างไร

5. ที่มาของข้อมูล มาได้อย่างไร และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลอย่างไร

Related Articles