มีการเก็บข้อมูลลูกค้า หรือ พนักงานอย่างไรบ้าง ?

เรามีระบบจัดเก็บเอกสารและข้อมูลที่รองรับตามกฏหมาย pdpa ซึ่งเรามีระบบที่มีความปลอดภัยสูง ที่ทำให้คุณสามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงในการเก็บ Log คนที่ดูและเข้าถึงข้อมูลได้

Related Articles