ถ้ามีการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า และพนักงาน ข้อมูลดังกล่าวคือข้อมูลส่วนบุคคลทางในลักษณะของคอมพิวเตอร์หรือเอกสารที่เป็นกระดาษ

เราตั้งค่าระบบและกระบวนการทำงาน ลูกค้าเป็นผู้นำข้อมูลเข้าผ่านช่องทางต่างๆ ที่เราออกแบบไว้ เราจะทำการ monitor ความปลอดภัยของระบบอยู่เสมอครับ

Related Articles