การขอความยินยอม การทำสัญญาความยินยอมต่างๆ

การขอความยินยอม ความยินยอมเป็นข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ความยินยอมควรมีการสื่อสารอย่างชัดเจนและเสรี การแสดงความยินยอมด้วยวาจาและการยืนยันสามารถช่วยให้ทั้งคุณและคู่ของคุณเข้าใจและเคารพขอบเขตของกันและกัน

บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมึนเมาหรือไร้ความสามารถจากยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์ไม่ได้หรือหลับหรือหมดสติ หากมีคนยินยอมที่จะทำกิจกรรมภายใต้แรงกดดันจากการข่มขู่หรือคุกคามสิ่งนั้นจะไม่ถือเป็นความยินยอมเนื่องจากไม่ได้ให้โดยเสรี พลวัตของอำนาจที่ไม่เท่าเทียมกันเช่นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกับพนักงานหรือนักเรียนก็หมายความว่าไม่สามารถให้ความยินยอมได้โดยเสรี

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) มาตรา 19 ระบุไว้ว่า

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้หากเจ้าของข้อมูลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น เว้นแต่บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้กระทำได้”

และเพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมาย แบบฟอร์มการขอความยินยอม (Consent Form) จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลควรมีลักษณะดังต่อไปนี้

 • กระทำโดยชัดแจ้ง อาจทำผ่านรูปแบบเอกสารหนังสือให้เซ็นต์ หรือทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (หน้าเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ฯลฯ)
 • แจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้อย่างละเอียด
 • แยกส่วนออกจากข้อความอื่นอย่างชัดเจน รูปแบบข้อความเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย ภาษาอ่านง่าย
 • ไม่หลอกลวงให้เข้าใจผิด
 • ไม่มีเงื่อนไขในการให้ความยินยอม (ผู้ควบคุมข้อมูลต้องคำนึงถึงความเป็นอิสระของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล)

แม้ว่าคำจำกัดความทางกฎหมายของความยินยอมอาจแตกต่างกันไปตามสถานที่และสถานการณ์ แต่แนวคิดทั่วไปก็เหมือนกันเสมอ: การยินยอมเป็นกระบวนการต่อเนื่องในการหารือเกี่ยวกับขอบเขตและสิ่งที่คุณพอใจ มาดูกันว่าคำยินยอมมีผลอย่างไรในชีวิตจริง

การยินยอมทำงานอย่างไร
เมื่อคุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้รับความยินยอมเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสาร และควรเกิดขึ้นทุกครั้งสำหรับกิจกรรมทุกประเภท การยินยอมให้เข้าร่วมกิจกรรมหนึ่งครั้งครั้งเดียวไม่ได้หมายความว่ามีคนยินยอมให้ทำกิจกรรมอื่นหรือทำกิจกรรมเดียวกันในโอกาสอื่น ๆ ตัวอย่างเช่นการตกลงว่าจะจูบใครสักคนไม่ได้ให้สิทธิ์คนนั้นถอดเสื้อผ้าของคุณ การมีเพศสัมพันธ์กับใครบางคนในอดีตไม่ได้ทำให้บุคคลนั้นได้รับอนุญาตให้มีเพศสัมพันธ์กับคุณอีกในอนาคต สิ่งสำคัญคือต้องหารือเกี่ยวกับขอบเขตและความคาดหวังกับคู่ของคุณก่อนที่จะมีส่วนร่วมในพฤติกรรมใด ๆ

คุณสามารถเปลี่ยนใจได้ทุกเมื่อ
คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อหากคุณรู้สึกไม่สบายใจ วิธีหนึ่งในการทำเช่นนี้คือสื่อสารกับคู่ของคุณอย่างชัดเจนว่าคุณไม่พอใจกับกิจกรรมนี้อีกต่อไปและต้องการหยุด การถอนความยินยอมในบางครั้งอาจเป็นเรื่องท้าทายหรือยากที่จะทำด้วยวาจาดังนั้นจึงสามารถใช้ตัวชี้นำที่ไม่ใช่คำพูดเพื่อสื่อถึงสิ่งนี้ได้ วิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าทุกฝ่ายสบายใจกับกิจกรรมคือการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ตรวจสอบเป็นระยะและตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องยินยอมก่อนที่จะเลื่อนระดับหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม การขอความยินยอม

การยินยอมอย่างกระตือรือร้นคืออะไร?
ความยินยอมอย่างกระตือรือร้นเป็นรูปแบบใหม่สำหรับการทำความเข้าใจความยินยอมที่มุ่งเน้นไปที่การแสดงความยินยอมในเชิงบวก พูดง่ายๆก็คือการยินยอมอย่างกระตือรือร้นหมายถึงการมองหาการมีอยู่ของ“ ใช่” มากกว่าการไม่มี“ ไม่” ความยินยอมอย่างกระตือรือร้นสามารถแสดงออกทางวาจาหรือทางอวัจนภาษาเช่นภาษากายเชิงบวกเช่นการยิ้มการสบตาและการพยักหน้า ตัวชี้นำเหล่านี้เพียงอย่างเดียวไม่จำเป็นต้องแสดงถึงความยินยอม แต่เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมที่อาจแสดงถึงความยินยอม อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องขอคำยืนยันด้วยวาจา ส่วนสำคัญของการยินยอมกระตือรือร้นหรืออื่น ๆ คือการตรวจสอบกับคู่ของคุณเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขายังคงอยู่ในหน้าเดิม

ความยินยอมอย่างกระตือรือร้นอาจมีลักษณะดังนี้:
ขออนุญาตก่อนที่คุณจะเปลี่ยนประเภทหรือระดับของกิจกรรมด้วยวลีเช่น“ ตกลงไหม”

ยืนยันว่ามีความสนใจซึ่งกันและกันก่อนที่จะเริ่มสัมผัสทางกายภาพใด ๆ

บอกให้คู่ของคุณรู้ว่าคุณสามารถหยุดได้ทุกเมื่อ

เช็คอินกับคู่ของคุณเป็นระยะ ๆ เช่นถามว่า “ยังโอเคไหม”

ให้ข้อเสนอแนะเชิงบวกเมื่อคุณพอใจกับกิจกรรม

เห็นด้วยอย่างชัดเจนกับกิจกรรมบางอย่างไม่ว่าจะโดยพูดว่า“ ใช่” หรือคำพูดที่ยืนยันเช่น“ ฉันพร้อมที่จะลอง”

ใช้ตัวชี้นำทางกายภาพเพื่อให้อีกฝ่ายรู้ว่าคุณสบายใจที่จะก้าวไปอีกระดับ (ดูหมายเหตุด้านล่าง)

หมายเหตุ: การตอบสนองทางร่างกายเช่นการแข็งตัวการหล่อลื่นการปลุกเร้าอารมณ์หรือการสำเร็จความใคร่เป็นสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจซึ่งหมายความว่าร่างกายของคุณอาจตอบสนองทางเดียวแม้ว่าคุณจะไม่ยินยอมให้ทำกิจกรรมก็ตาม บางครั้งผู้กระทำผิดจะใช้ความจริงที่ว่าการตอบสนองทางสรีรวิทยาเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อรักษาความลับหรือลดประสบการณ์ของผู้รอดชีวิตโดยใช้วลีเช่น “คุณรู้ว่าคุณชอบ” การตอบสนองทางสรีรวิทยาไม่ได้หมายความว่าคุณยินยอมกับสิ่งที่เกิดขึ้น หากคุณถูกล่วงละเมิดหรือทำร้ายร่างกายไม่ใช่ความผิดของคุณ

ความยินยอมไม่มีลักษณะดังนี้:
ปฏิเสธที่จะรับทราบ“ ไม่”

หุ้นส่วนที่ถูกปลดไม่ตอบสนองหรืออารมณ์เสียอย่างเห็นได้ชัด

สมมติว่าการสวมเสื้อผ้าจีบหรือจูบเป็นการเชิญชวนให้มีอะไรมากกว่านั้น

บุคคลที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดตามที่กำหนดโดยรัฐ

คนที่ไร้ความสามารถเพราะยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์กดดันให้คนมีกิจกรรมโดยใช้ความกลัวหรือการข่มขู่

สมมติว่าคุณได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมในการแสดงเพราะคุณเคยทำมาแล้ว

หากการขอความยินยอมไม่เข้าเกณฑ์ตรงกับลักษณะที่ระบุอยู่ข้างต้นนี้ ให้ถือว่าไม่มีผลผูกพันกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นผู้ควบคุมข้อมูลไม่สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือถ้าทำก็จะมีความผิดนั่นเอง

PDPA เป็นกฎหมายที่คำนึงถึงข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ จึงอนุญาตให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถถอนความยินยอมได้โดยง่าย ยกเว้นมีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมตามกฎหมายหรือสัญญาโดยทางฝั่งผู้ควบคุมข้อมูลจะต้องดำเนินการให้บุคคลสามารถจัดการถอนความยินยอมได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันในวงการต่าง ๆ ว่าจะออกแบบแนวทางออกมาอย่างไรให้สอดคล้องกับกฎหมายในจุดนี้ นอกจากนั้นการถอนความยินยอม:

 • ไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหน้านั้น ตามที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ
 • ผู้ควบคุมข้อมูลต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอมดังกล่าว (ถ้ามี)

การขอความยินยอมจากผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ

นอกเหนือจากการขอความยินยอมและการถอนความยินยอมของบุคคลทั่วไปแล้ว PDPA ยังมีเนื้อหาที่ครอบคลุมถึงกลุ่มพิเศษทางสังคมด้วย นั่นก็คือผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งมีแนวทางในการขอความยินยอมเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคนกลุ่มนี้ ดังนี้

 • ผู้เยาว์ที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี ให้ขอความยินยอมจากผู้ปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์
 • ผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะสามารถให้ความยินยอมโดยลำพังได้ หากเข้าข่ายตามมาตราที่ 22, 23 และ 24 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (อันว่าด้วยเรื่องการใด ๆ ที่ผู้เยาว์สามารถกระทำเองโดยลำพัง) นอกเหนือจากนั้น ให้ขอความยินยอมจากผู้ปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ประกอบด้วย
 • คนไร้ความสามารถ ให้ขอความยินยอมจากผู้อนุบาลที่มีอำนาจกระทำการแทนคนไร้ความสามารถ
 • คนเสมือนไร้ความสามารถ ให้ขอความยินยอมจากผู้พิทักษ์ที่มีอำนาจกระทำการแทนคนเสมือนไร้ความสามารถ
THAI-PDPA ให้คำปรึกษาและบริการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.ฯ แบบครบวงจร

เพื่อให้องค์กรและบริษัท ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดเตรียมบุคลากร กระบวนการ และเครื่องมือในการดำเนินการสอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

แม้ว่ากฎหมายอาจจะยังไม่ได้ประกาศใช้ในขณะนี้ แต่เราเปิดให้คำปรึกษาและบริการปกป้องข้อมูลตาม พ.ร.บ.ฯ แบบครบวงจร เพราะควรเตรียมพร้อมในกระบวนการ การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับ กฎหมายใหม่อีกจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เพื่อสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของสมาชิกในองค์กรและการจัดการข้อมูลของฝ่ายบริหารในองค์กรของคุณ

สำหรับบริษัทและองค์กรที่กำลังเป็นกังวลว่าจะเตรียมบุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยีอย่างไรให้พร้อมรองรับการบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในเดือนพฤษภาคมนี้ THAI-PDPA เปิดให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญแบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยี Data Protection Services ที่แนะนำให้ไปประยุกต์ใช้เพื่อปกป้องข้อมูลพนักงานและลูกค้า

ผู้ที่สนใจใช้บริการ Data Protection Services ของ THAI-PDPA สามารถติดต่อฝ่ายขายที่ดูแลคุณหรือฝ่ายการตลาดได้ที่เบอร์ 0-2860-6659 หรืออีเมล dcs@ko.in.rh

Leave A Comment?